SMART

SMART Coaching er et konsept utviklet av coach og mental trener Tina Cecilie Eriksen. SMART representerer områder i livet som vil skape balanse dersom de utvikles i ønsket retning.

 

Stressmestring

Motivasjon

Atferdsendring

Relasjonsutvikling

Tilstedeværelse

 

 

Stressmestring

Vi skal få til alt. Karriere, barn, ekteskap, hus, hjem, sosial status, ha makspuls og drikke rødvin. Vi stiller veldig høye krav til oss selv og hva livet skal inneholde. Når realiteten ikke møter disse forventningene gir det seg utslag som stress. Kroppen sender deg signaler på dette stresset, men de er lett å overse fordi du er vant til dem. Gjennom coaching vil du lære å senke kravene til hva som er realistisk å forvente og lære mestringsstrategier for å håndtere stress.

 

Motivasjon

Varig motivasjon for å nå et mål er for de fleste utfordrende. Gjennom coaching vil du danne fundamenter og utvikle ferdigheter som gjør at du kan stå i krevende oppgaver for å nå dine mål. Ved å jobbe systematisk med å nå de mål du setter deg, vil du over tid ha så gode referanser til måloppnåelse at motivasjon vil være enkelt å hente frem.

 

Atferdsendring

Hvorfor handler vi som vi gjør? Hvordan gjør vi det? Hvordan påvirker det oss? Hva kan vi gjøre for å handle annerledes?

Gjennom coaching vil du finne ditt verdisystem og det som virkelig derfinerer deg. Du vil kunne danne et grunnlag som gjør at du vil stå trygt i din identitet. Når du har definert hvem du er og hvem du ønsker å være, kan du jobbe målrettet med å styrke de ferdigheter du trenger for å oppnå ønsket egenskap og atferd.

 

Relasjonsutvikling

Vi må daglig forholde oss til andre mennesker gjennom familie, venner og bekjente, kollegaer og samfunnet forøvrig. Relasjoner kan være kompliserte og mange har vanskelige relasjoner som skaper stress og ubehag. Gjennom coaching vil du finne ut hva du selv gjør for å påvirke din samhandling med andre og hvordan du kan håndtere vanskelige relasjoner slik at du kan leve bedre med dem.

 

Tilstedeværelse

Vi er alltid på vei et sted. Til jobb, trening, barnehagen/skolen, eller på kjøkkenet for å lage mat så middagen kan serveres. På veien går vi på autopilot. Mens vi gjør det ene så tenker vi på det neste eller det som skjedde tidligere. Vi glemmer å være tilstede i øyeblikkene. I NUET ligger det mye uoppdaget glede og energi. Ved å være mer tilstede i ditt eget liv vil du kunne oppdage en helt ny mening med tilværelsen. Gjennom coaching vil du lære teknikker for å lykkes med tilstedeværelse i eget liv.

 

 

© 2014 SMART Coaching